Musikterapi

Musikterapi er en behandlingsform, som tager udgangspunkt i musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation.

Musikterapi er en behandlingsform, som tager udgangspunkt i musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation.

Musik anvendes i behandlingen med det formål at støtte og fremme:

  • Verbal og nonverbal kommunikation
  • Personlig udvikling
  • Dannelse af relationer
  • Læring og genoptræning
  • Fysisk stimulation og afspænding
  • Følelsesmæssige oplevelser og udtryk


Musikterapi er en velegnet behandlingsform til at vedligeholde og udvikle mentale, fysiologiske og sociale kompetencer.

Musikterapi er enten med egenbetaling, betales af dag- eller botilbud eller kan søges gennem SEL § 102.

Kontakt Træningsenhed Nord - Hammer Bakker på tlf. 9931 7650 for nærmere oplysning om indhold og pris.

Del indhold