Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §140a

Vederlagsfri fysioterapi kan du kun få efter lægehenvisning. Du skal derfor kontakte egen læge, som kan skrive en henvisning, hvis han vurderer, at du er berettiget til det.

Vederlagsfri fysioterapi ydes for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos børn, unge og voksne med et varigt svært fysisk handicap.

For nærmere beskrivelse af, hvem der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi - se Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

For plejehjemsbeboere

Bor du på plejehjem, kan du vælge en fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune. Din plejehjemsleder kan være dig behjælpelig.

For dig i dag- eller botilbud

Hører du til et af følgende tilbud, kan du også vælge en fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune:

  • Vikingevej i Nørresundby
  • Syrenbakken i Nørresundby
  • Gl. Kongevej i Nørresundby
  • Aalborg for Døve

Kontakt Træningenhed Nord tlf.: 9931 7650

Del indhold