Tryghedsambassadør

Hjemmepleje Aalborg har uddannet mere end 700 medarbejdere i hjemmeplejen som tryghedsambassadører. Det betyder større tryghed for de ældre i Aalborg Kommune.

Der er et særligt fokus på forebyggelse af faldulykker og dermed færre indlæggelser som følge af for eksempel hoftebrud.

Vores medarbejdere er blevet uddannet til sammen med borgeren at se på hvilke risici, der er i hjemmet i form af for eksempel løse tæpper, løsthængende ledninger og lignende.

 

Uddannelsen som Tryghedsambassadør indeholdt

  • Et kommunikations- og formidlingsmodul, der uddannede medarbejderen i at kunne tale med borgeren om forebyggelse, sikkerhed og rehabilitering.
  • Et forebyggelses- og tryghedsmodul, der gav medarbejderen konkrete metoder og redskaber til, sammen med borgeren, at forebygge skader og ulykker i hjemmet. Der er bl.a. fokus på faldulykker og brandsikkerhed.
  • Et nødbehandler-modul, der gav medarbejderen kompetencer til at handle på akut opståede skader eller sygdomssituationer i hjemmet, herunder akut førstehjælp.

Som en ekstra bonus tilbydes alle borgere gratis opsætning af røgalarm i hjemmet. Røgalarmerne finansieres af Trygfonden.

Presse:

Pressemeddelelse - Større tryghed for de ældre i Aalborg 
Tryg Aalborg

Informationsmateriale:

Tryghedstjek - folder til borgere
Logo

 

Del indhold